بهشت و دوزخ

در این فایل درباره مرحله پنجم برای بشر مطالبی آورده‌ام که ادامه مباحث رستاخیز است. بحث درباره موقعیت بهشتیان و رسیدن آنان به ناحیه نجات و خروج از زمین، به سوی بهشت است.

حشر دوزخیان مطرح شده است در این بخش که در واقع در سمت چپ کره زمین هستند. موقعیت این نیمکره و چگونگی خروج جهنمیان از زمین بیان شده است.

در این فایل درباره کره جهنم، موقعیت و داخل آن، احوال جهنمی‌ها و نیز حشر جنیان با دوزخیان مطالبی مطرح شده است.

در این فایل که آخرین است، درباره امکان و چگونگی تبدیل نطفه‌های جن، انس و ملایکه به یکدیگر نظریه استاد بهبودی ذکر شده است. این بخش در واقع پس از گذران دوران قیامت است که هنوز انسان در حالت حیات است و دوران بهشت و جهنم را نیز احیاناً سپری کرده است.

مهارت ها

نوشته شده در

خرداد ۱, ۱۴۰۰

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.