آثار استاد:

علامه محمدباقر بهبودی در آثـار خود با دیدگاه انتقادی به حدیث شیعه نگریسته و بر اساس مبانی فقه الحدیثی خود، جمع آوری احادیث صحیح از کتب اربعه را سامان داده و تعلیقاتی بر بحارالانوار نگاشته است. مبانی قرآن شناختی ایشان در معانی القرآن و تدبری در قرآن قابل دسترسی است. برخی پژوهشگران با دیدگاه انتقادی به نقد و بررسی آثار ایشان پرداختند و عده دیگری از محققان با دیدگاه موافق به تبیین و توضیح مبانی ایشان اقدام کرده اند. در این بخش از وبگاه سعی خواهد شد تا تمامی آثار استاد به صورت مناسب دسته بندی و در دسترس علاقمندان قرار گیرد.

دسته بندی موضوعی آثار استاد