یوسف صدیق: داستان حضرت یوسف در قرآن

یوسف صدیق: داستان حضرت یوسف در قرآن

کتاب یوسف صدیق یکی از آثار کمتر شناخته شده استاد محمدباقر بهبودی است که در سال ۱۳۵۳ توسط انتشارات معراجی به چاپ رسیده است. این کتاب شبیه یک نمایش نامه، از داستان حضرت یوسف در قرآن تنظیم شده و آرزو شده است تا بعدها دست مایه ای برای تهیه کنندگان و کارگردانان سینما و...
آداب عمره قِران

آداب عمره قِران

آداب عمره قران شامل: عمره های رسول خدا و ائمه اطهار و بزرگان شیعه/ نوشته ی محمدباقر بهبودی. ۱۳۳۵ (۷۲ ص.: مصور.) عنوان دیگر: عمره قرآن.
میثم تمار

میثم تمار

بسمه المحیی یکی از شخصیت‏های بارز و رجال برجستۀ مذهبی که در دامن مکتب علوی و تحت تربیت خاص علی علیه‏اسلام به مقامات شامخی رسیده میثم تمار است. او در ابتدای زندگی جزء مردمان عادی بود و دوران و مراحل چندی از زندگانی او غیرقابل توجه و شرح و ضبط آن از حوصلۀ تاریخ خارج...