صحیح الکافی: من سلسله صحاح الاحادیث عندالشیعه الامامیه اختاره من کتاب الکافی للشیخ ابی جعفر محمدبن یعقوب الکلینی الرازی/ للشیخ محمدالباقرالبهبودی .- الدار الاسلامیه، ۱۴۰۱ق. الطبعه الاولی.(سه جلد)     تهران: سنا، ۱۳۸۴.

مولف در مقدمه ای نسبتا مفصل، پس از اشاره به حدیث ثقلین و اهمیت حدیث و جوامع حدیثی به شناخت و آگاهی زنادقه از اهمیت حدیث در مبانی دینی اشاره می کند که به همین دلیل و برای مقابله با دین در کسوت مشایخ و راویان به دسّ اکاذیب و ترهات در میان کتب حدیثی پرداختند تا حق و باطل را در هم آمیزند ” فجهزوا عملاءهم و ایادیهم فی زیّ المشایخ و الرواه یدسون الاکاذیب و الترهات فی خلال الصحائف و الاصول لیختلط الحق بالباطل و یتنفر بذلک طباع المتفکرین و انظار العالمین.” (۱۴۰۱ق، ج۱، ص ج)

   زندیقان و غالیان را به عنوان دو گروه اصلی که درتاریخ حدیث نقش داشته و برای اطفاء نور اسلام و افساد شریعت و ایجاد شک در دل ها تلاش کرده اند، نام می برد و به اهداف سیاسی و اعتقادی آن ها در اختلاق و جعل حدیث اشاره می کند. و در پایان مقدمه، انگیزه و شیوه خود را در تالیف کتاب چنین بیان می کند: ” سال ها خود را برای این ماموریت آماده کرده ام و تحقیقات گسترده و جامع در رجال و راویان ضعیف و احادیث موضوعه و اصول و مبانی مزورانه آنان انجام داده ام تا مبانی و شیوه ام در رد یا قبول حدیث هماره در مقابل من باشد و در پرتو نور آن اصول با بصیرت حرکت کنم. پس از تحقیق و تفحص فراوان برایم معلوم شد که: “الصحیح انما یکون من حیث السند و المتن معا: بان یکون سند الحدیث عاریا عن الرجال المتروکین و متن الحدیث خالیا عن الوهم و الاضطراب و التخلیط و ها انا الان اقدم الیکم صحیح الکافی سندا و متنا علی تلک الشریطه.”