. . . . پس از دو ترم تحصیل در آن دانشگاه عملا زیر پوشش علمی ۳ محمدباقر؛ استاد محمدباقر حجتی، استاد محمدباقر بهبودی و استاد محمدباقر محقق بودم. در بین این اساتید دو نقر در وجود من رقابت علمی شدید داشتند، یکی استاد حجتی در علوم قرآنی و دیگری استاد بهبودی در علوم حدیث بود که این دو علم را به ما منتقل می‌کردند و من مدیون هر دو هستم. البته آن تعادل در من حفظ شد. در دوره فوق لیسانس کار قرآنی و در دوره دکتری کار حدیثی انجام دادم که در این دوره هم استاد راهنمای من استاد حجتی بودند.


لینک اصل خبر