حیات پس از مرگ

موضوع این فایل ورود به مرحله چهارم به حالت حیات است، برای مساله برپایی قیامت. در واقع چهار بخش در این قسمت، جداسازی شده است و ابتدا به قسمت اول که نفخ صور اول است، پرداخته‌ شده است.

در این فایل به قسمت دوم از مرحله رستاخیز پرداخته‌ شده که اتفاقاتی چون بازسازی آسمان‌ها و زمین با تکویری دوباره از خورشید، انجام می‌شود.

در این فایل ادامه همان قسمت دوم از رستاخیز را پی گرفته‌ شده که بحث بازسازی بدن‌ها در دل خاک است. سپس در انتها، قسمت سوم از مرحله رستاخیز بیان شده است که نفخ صور دوم است.

در این فایل ادامه نفخ صور دوم و وقایعی که در این زمان می‌افتد مطرح شده است. سپس قسمت چهارم دوران رستاخیز مطرح شده است که درباره نشر و حشر و حسابرسی آدمیان است.

در این فایل ادامه بحث حسابرسی، طایر انسان و بحث کتاب و لوح مبین آورده‌ شده است.

در این قسمت که باز هم مربوط به حسابرسی بشر است، درباره سه قسم افراد روی زمین توضیحاتی بیان شده است. دسته‌ای که اصحاب اعراف و بلاتکلیف هستند، در این قسمت بیان شده‌اند.

مهارت ها

نوشته شده در

خرداد ۱, ۱۴۰۰

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.