مشخصات کتاب

جلد کتاب تاریخ انبیاء در قرآن
  • سرشناسه: بهبودی، محمدباقر، ۱۳۰۷ – ۱۳۹۳
  • عنوان و نام پدیدآور: نگاهی به تاریخ انبیاء در قرآن / محمدباقر بهبودی.
  • مشخصات ناشر: تهران، سنا، ۱۳۸۸
  • مشخصات ظاهری: ۱۹۲ ص ، ۲۱ * ۱۴ س م
  • شابک: ۶-۹۰-۸۸۷۱-۹۶۴-۹۷۸
  • وضعیت فهرست نویسی: فیپا
  • موضوع: قرآن – – قصه ها
  • موضوع: پیامبران – – سرگذشتنامه
  • رده بندی کنگره: ۱۳۸۸ ۸ ن ۸۶ ب / ۸۸ BP
  • شماره کتابخانه ملی: ۱۷۹۱۴۹۴

خرید کتاب «نگاهی به تاریخ انبیاء در قرآن»

مقدمه کتاب

دانش ناب در قرآن و عترت

‌‌قـرآن‌ مجید بسیاری از مسائل علمی را روشن کرده است، بویژه آن رشته دانش هایی‌ که‌ با‌ تـربیت فـکری و دیـنی بشر در تماس می باشد. امام صادق(ع) می گوید:

«من زاده رسول‌ خدایم، من کتاب خدا را مـی شناسم. آغاز آفرینش و برنامه کائنات درکتاب خدا‌ درج است. اخبار آسمان‌، اخبار‌ بهشت و دوزخ، آیـنده زندگی و گذشته گیتی در کـتاب خـدا درج است. من همه این مسائل را می دانم، گویا که در کف دست خود می نگرم. خداوند تبارک و تعالی می گوید: کتاب‌ من بیانگر همه پدیده هاست».

صحیح الکافی، حدیث ۳۱ و ۳۲

اگر اصحاب رسـول خدا با علم و دانش انس کافی می داشتند، مسائل علمی را از رسول خدا می پرسیدند. ولی در‌ زمان‌ رسول خدا مسائل علمی مورد پژوهش قرار نگرفت، زیرا کم تر کسی بود که شوق و اسـتعداد ایـن علوم و معــارف را داشـته باشد. و لازم بود که رسول خدا (ص) معارف قرآنی را‌ با‌ جانشین خود «علی بن ابی طالب» درمیان نهد تا در فرصت مناسب به نشر آن بپردازد.

راه یابی خرافات به اسلام

بعد از رسول خدا که دیـگران بـر مسند آن سرور تکیه زدند، بدین‌ جهت‌ که خود از معارف قرآنی بی خبر بودند، به دیگران میدان دادند تا در این زمینه اظهار نظر نمایند. ازیک سو به یهودیان و نصرانیان فـرصت دادنـد تا مانند «تمیم داری» و «وهب‌ بن‌ منبه» معارف نصاری و یهود را‌ در کنار‌ قرآن‌ مطرح کنند و نیازی را که در جامعه اسلامی مشهود می شد و رفته رفته رو به فزونی می نهاد، برطرف سـازند، گـرچه بـا‌ خرافات‌ و لاطائلات‌ همراه باشد. بـدین سـان بـود که در مسائل مختلف‌ علمی‌ و مذهبی، اسرائیلیات یهود رواج و رونق گرفت.

از طرف دیگر، دانشمندان خودرو پا به عرصه وجود نهادند، و با افکار‌ خرافاتی‌ و کـودکانه‌ خـود، مـسائل علمی و معارف قرآنی را حلاجی نمودند. این دانشمندان‌ خـودرو بـیش تر از موالی روم و ایران بودند که استعداد علمی و فکری داشتند، اما از زبان عرب‌ و رموز‌ و اسرار‌ آن اطلاع کافی نداشتند، زیرا در عـهد آنـان هـنوز ادبیات زبان‌ عرب‌ به صورت صرف و نحو و معانی و بیان، تـدوین و تبیین نشده بود و بیگانگان فقط از طریق معاشرت با‌ مردم‌ بازاری‌ و محاوره با عرف عرب می توانستند زبان عـربی را بـیاموزند و گـاه نیز‌ بنویسند‌ و بخوانند‌، بی آن که از کنایات و استعارات و تشبیهات لطیف آن نکته ای بـیاموزند.

در ایـن دوره سیاه‌ تاریخ‌ اسلام‌ است که افکار خرافی و ساده و کودکانه در لابه لای تفسیر و فقه و کلام و معارف نفوذ‌ کـرد‌ و دور از مـبانی فـکری و علمی و عقلانی پایه گذار هر گونه اختلاف و جهالت گشت.

آفرینش در قرآن و نگاهی به تاریخ انبیاء

البته‌ قرآن‌ مجید‌ بـه زبـان عـربی روشن نازل شده است و اگر کسی به قواعد علمی و نکات قرآن‌ به‌ گونه ای دقـیق و عـمیق بـیندیشد و از مشعل هدایت اهل بیت پرتو بگیرد، می‌ تواند‌ با‌ معارف قرآن آشنا گردد.

از جـمله ایـن معارف، مسأله آغاز آفرینش است که اینک در کتابی با عنوان‌ «نگاهی به تاریخ انبیاء در قرآن» مـطرح شده است.