اصطلاحنامه قرآنی یا منظومه فکری استاد بهبودی

مسلماً اندیشه انسان مقدم بر ایمان و عمل اوست. آیا فهم ما از قرآن و سنت، و در نتیجه تفسیر قرآن و معارف قرآنی نیازمند به یک منظومه فکری هماهنگ است تا به وسیله آن، تفکرات متعدد و آگاهی های مختلف را حول یک محور هماهنگ کند یا اصولاً چنین ضرورتی وجود ندارد؟

همچنین آیا ضروری است که اندیشه دینی به منزله مکمل سایر حوزه های اندیشه، مثلاً حوزه علوم تجربی و یا علوم اجتماعی باشد و یا اینکه می توان پذیرفت که در عرصه های مختلف فکر، به صورت جزیره های از هم مستقل و بخش های متفاوت بیاندیشیم و حوزه های مختلف فکر متفاوت و یا احیاناً مغایر باشند؟

یکی از ویژگیهای بارز استاد محمدباقر بهبودی، تلاش جدی وی برای ایجاد یک منظومه فکری منسجم و هماهنگ در فهم و تفسیر قرآن است که در آثار وی به وضوح مشاهده می شود.

چندی پیش، با حضور برخی از شاگردان استاد محمدباقر بهبودی و به منظور بررسی و فهم منظومه فکری ایشان، بنا شد که طی سلسله جلساتی منظم این موضوع مورد بازشناسی قرار گیرد. سپس جلسه اول در روز جمعه اول آذر ماه ۱۳۹۸ در منزل شخصی ایشان برگزار شد و بنا شد که این جلسات حداقل هر ماه یکبار برگزار گردد.

برگزاری جلسات بررسی منظومه اندیشه های استاد

در این جلسات مبانی اصلی و محورهای استنباط استاد از «قرآن و پژوهش در معانی و معارف قرآنی» به تدریج مرور و باز شناسی خواهد شد. برای آشنایی بیشتر با کلیت موضوع می توان به این نوشتار از خانم دکتر سرشار نیز مراجعه کرد. همچنین علاقمندان ممکن است راهنمایی جناب آقای دکتر خسروی را در این باره با عنوان «اصطلاحنامه: مسایل و راهکارها» مفید بیابند.

محور اصلی تنظیم مطالب این جلسات خانم دکتر سرشار هستند که مسئولیت تدوین نهایی این موضوع و تنظیم منظومه فکری استاد بهبودی را بر عهده گرفته اند و آقایان روئین تن، دکتر خسروی، مهندس افتخار زاده، و مهندس مهانیان که همگی از قبل با این مباحث آشنایی کامل دارند نیز به طرح دیدگاه ها و برخی سئوالات می پردارند. مدیریت و هدایت مباحث جلسات را نیز آقای مهندس سیدجواد افتخار زاده به عهده گرفته اند و قرار است چنانچه وقت سایر اساتید و بزرگواران اجازه دهد، این جلسات از حضور آنان نیز بهره مند گردد.

همچنین قرار شده است که مباحث مطروحه در این جلسات به صورت مرتب ضبط گردد و در مرحله اول به صورت پادکست در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

طبیعی است عمق مباحث طرح شده و پیگیری برگزاری این جلسات به میزان استقبال علاقمندان نیز وابسته خواهد بود. لذا از تمامی علاقمندان معارف قرآنی تقاضا داریم تا ضمن پیگیری این پادکست ها، ما را با ارسال سئوالات و نظرات خود در تهیه و تدوین آنها یاری نمایند. امید است که مباحث طرح شده در این جلسات به فهم بهتر معارف قرآنی کمک کند.