فاتحه الکتاب یا سـوره حمد: تـرجمه روان و شیوایی به زبان فارسی بر گرفته از کتاب معانی القرآن:

بسم الله الرّحمن الرّحیم. ستایش من ویژه‌ی آن خداوندی است که پروردگار جهانیان است. (۱) رحمان و مهربان است. (۲) پادشاه روز قانون. (۳)‌ ای پروردگار جهانیان، ای رحمان و مهربان و ای پادشاه روز قانون، فقط تو را پرستش می‌کنیم و در راه پرستشت از تو یاری می‌طلبیم. (۴) ما را به راه راست پرستش، رهنمون باش. (۵) راه آنان که نعمت هدایت ارزانی داشته‌ای. (۶) نه راه آنان که شناخته، از راهت رو گردان شده خشم تو را به جان خریدند و نه راه گمشدگان که ناشناخته، راه درست را گم کردند. (۷)

آفرینش احادیث شیعه احکام امامت امام زمان ایمان بحارالانوار بنی اسرائیل تاریخ اسلام تاریخ انبیاء تدبری در قرآن تصحیح تفسیر تفسیر معاصر جعل حدیث حج حجاب حجاب شرعی حدیث دانلود روزه سوره بقره سوره نور صحیح الکافی عصمت علل الحدیث علوم قرآنی غیبت فریبرز خسروی فقه الحدیث قرآن قرآن پژوهی قیامت متون احادیث محمدباقر بهبودی مصاحبه معاد معارف قرآنی معانی القرآن معرفه الحدیث منظومه فکری مژگان سرشار نماز پوشش اسلامی کفر