فاتحه الکتاب یا سـوره حمد: تـرجمه روان و شیوایی به زبان فارسی بر گرفته از کتاب معانی القرآن:

بسم الله الرّحمن الرّحیم. ستایش من ویژه‌ی آن خداوندی است که پروردگار جهانیان است. (۱) رحمان و مهربان است. (۲) پادشاه روز قانون. (۳)‌ ای پروردگار جهانیان، ای رحمان و مهربان و ای پادشاه روز قانون، فقط تو را پرستش می‌کنیم و در راه پرستشت از تو یاری می‌طلبیم. (۴) ما را به راه راست پرستش، رهنمون باش. (۵) راه آنان که نعمت هدایت ارزانی داشته‌ای. (۶) نه راه آنان که شناخته، از راهت رو گردان شده خشم تو را به جان خریدند و نه راه گمشدگان که ناشناخته، راه درست را گم کردند. (۷)

آفرینش ابراهیم احادیث شیعه احکام امامت انفاق ایمان بحارالانوار بنی اسرائیل تاریخ انبیاء تدبری در قرآن تصحیح تفسیر تفسیر معاصر توجیه علمی توحید جعل حدیث جهاد حج حجاب حجاب شرعی حدیث سوره بقره سوره نور صحیح الکافی عرش آسمانی علل الحدیث غیبت فریبرز خسروی فقه الحدیث قرآن پژوهی متون احادیث محمدباقر بهبودی مساله تحریف مصاحبه معارف قرآنی معرفه الحدیث منظومه شمسی منظومه فکری موسی مژگان سرشار نماز هفت آسمان پوشش اسلامی کفر