فاتحه الکتاب یا سـوره حمد: تـرجمه روان و شیوایی به زبان فارسی بر گرفته از کتاب معانی القرآن:

بسم الله الرّحمن الرّحیم. ستایش من ویژه‌ی آن خداوندی است که پروردگار جهانیان است. (۱) رحمان و مهربان است. (۲) پادشاه روز قانون. (۳)‌ ای پروردگار جهانیان، ای رحمان و مهربان و ای پادشاه روز قانون، فقط تو را پرستش می‌کنیم و در راه پرستشت از تو یاری می‌طلبیم. (۴) ما را به راه راست پرستش، رهنمون باش. (۵) راه آنان که نعمت هدایت ارزانی داشته‌ای. (۶) نه راه آنان که شناخته، از راهت رو گردان شده خشم تو را به جان خریدند و نه راه گمشدگان که ناشناخته، راه درست را گم کردند. (۷)

آفرینش احادیث شیعه احکام امامت امام زمان ایمان بحارالانوار بنی اسرائیل تاریخ اسلام تاریخ انبیاء تدبری در قرآن تصحیح تفسیر تفسیر معاصر جعل حدیث جهاد حج حجاب حجاب شرعی حدیث ربا روزه سوره بقره سوره نور صحیح الکافی عترت علل الحدیث غیبت فریبرز خسروی فقه الحدیث قرآن پژوهی قیامت متشابهات متون احادیث محمدباقر بهبودی محکمات مصاحبه معاد معارف قرآنی معرفه الحدیث منظومه فکری مژگان سرشار نماز پوشش اسلامی کفر