با انتشار مقاله جبر و اختیار به صورت کامل در این وبگاه، تمام مقالات استاد محمدباقر بهبودی که در کتاب معارف قرآنی گردآوری شده بود، بعلاوه چند مقاله منتشر نشده دیگر از ایشان، همگی در بخش مقالات این وبگاه در دسترس است. استاد بهبودی در این مقالات بسیاری از روش ها و مبانی خود را در تفسیر قرآن و حتی گوشه هایی از روش خود را در شناخت احادیث معلوم می کند.

مجموعه مقالات استاد محمدباقر بهبودی ابتدا در سال ۱۳۸۰ با عنوان کتاب معارف قرآنی تدوین و منتشر گردید. این کتاب تا سال ۱۳۸۴ هر سال یک بار تجدید چاپ شد. سپس در سال ۱۳۹۴ . پس از وفات ایشان مجدداً توسط خانم دکتر سرشار ویرایش و توسط نشر علم انتشار یافت. این وبگاه در آغاز فعالیت خود، متن این مقالات را به صورت نسخه e-pub منتشر کرد. اما به دلیل پاره ای مشکلات که برای مطالعه آن نسخه بود، مورد استقبال قرار نگرفت. لذا بر آن شدیم که هر یک از مقالات را جداگانه و به صورتی مناسب برای انتشار در فضای مجازی، ویرایش نموده و در وبگاه قرار دهیم.

در ویرایش جدید سعی شده است تا تعداد سرفصل های هر مقاله افزایش یابد. متن مقالات تا حدودی که به مطلب خدشه ای وارد نشود خلاصه شود. همچنین مقالات طولانی، به شکل تعدادی مقاله کوچک تر تنظیم شده و ارجاعات و پیوندهایی به سایر متون انتشار یافته در فضای مجازی به آنها افزوده شده است. همچنین امیدواریم که بتوانیم با ویرایش مرتب این متون، کیفیت و خوانایی آنها را افزایش داده و در نتیجه قابلبت مطالعه برای عموم مردم و پرسش و پاسخ را به آنها توسعه دهیم.

با انتشار پیوند به این مقالات در فضای مجازی، به سهم خود در گسترش مفاهیم قرآنی در بین مردم شریک خواهیم شد. همچنین تعداد محدودی از کتابهای چاپ شده در سال ۱۳۸۴ نیز همچنان در انبار کتاب استاد بهبودی موجود است که برای آن دسته از عزیزان که علاقمند به داشتن نسخه چاپی کتاب هستند، مناسب است.

مقالات استاد محمدباقر بهبودی