گسترش نسل بشر در دنیا، سرنوشت و مشیت

این نوشتار در ادامه موضوع آفرینش بشر در قرآن، به ارائه بحث « گسترش نسل بشر در دنیا»، از سلسله جلسات بازشناسی دیدگاه تفسیری و منظومه فکری استاد بهبودی می پردازد. گسترش زندگی بشر در دنیا، دومین مرحله از مراحل زندگی انسان است و امید می رود مطالعه و پیگیری این مباحثات به درک بهتر معانی قرآن کریم کمک کند.

گسترش نسل بشر روی زمین

این بحث درباره کیفیت گسترش نسل بشر نخسیتن، از آدمک یا دی ان ای اصلی او در روی زمین است. پس از تخطئه داستان هابیل و قابیل، از این روی که فرزندان بلاواسطه و صلبی آدم و حوا باشند، چگونگی انتشار نسل اول را بیان می‌کند. همچنین در این فایل صوتی درباره پاکسازی‌های مکرر در نسل بشر سخن رفته است.

کیفیت ورود بنی آدم به دنیا

در این فایل کیفیت ورود سایر بنی آدم به دنیا در حالت حیات و ادامه مبحث پاکسازی نسل بنی‌آدم مطرح شده است. همچنین ابزاری که انسان در دنیا دارد و سبب ورود انسان به دنیا و در آخر درباره مشیت خدا صحبت شده است.

سرنوشت و اختیار انسان

این فایل صوتی درباره مشیت الهی و رابطه آن با مشیت انسان و در نهایت موقعیت انسان از لحاظ جبر یا اختیار است.

دفتر سرنوشت و نامه اعمال

در این فایل درباره سرنوشت، دفتر سرنوشت و مطالبی که در دفتر سرنوشت رقم می‌خورد، مساله بدا و تفاوت دفتر سرنوشت با نامه اعمال سخن‌ گفته شده است.

سرنوشت و مرگ

درباره ادامه مبحث سرنوشت و اموری که در دفتر سرنوشت رقم می‌خورد سخن رفته است. به تناسب از شب‌های قدر و اینکه چه چیزهایی در این شب رقم می خورد و کلاً نگاه استاد بهبودی در این باره مطالبی آورده شده است. در انتها سخنان مقدماتی در ارتباط با نفس انسان آمده است تا مقدمات ورود به بحث توفی نفس و ورود به عالم برزخ را مهیا کند.

مهارت ها

,

نوشته شده در

اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۰

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.