جهنم چیست و پاسخ آن از قرآن

جهنم چیست و پاسخ آن از قرآن

جهنم چیست ؟ این نوشتار بخش پنجم و آخرین بخش از سلسله مباحثی است که استاد محمدباقر بهبودی با عنوان «آغاز و انجام آفرینش» در درس گفته های خود، در مسجد قیطریه طرح نمود و پس از تدوین آنها نهایتاً در کتاب معارف قرآنی با همین عنوان منتشر کرد. در این بخش مهمترین آیات قرآن...