کتاب صحیح التهذیب من سلسله صحاح الاحادیث عند الشیعه الامامیه، اختاره من کتاب التهذیب للشیخ ابی جعفر محمدبن الحسن علی الطوسی/ محمدالباقر البهبودی .- تهران: سنا ۱۳۸۲

کتاب صحیح التهذیب

کتاب صحیح التهذیب در دو جلد تدوین شده است و از پیوندهای زیر قابل دسترسی است:

ترجمه فارسی این کتاب در پنج جلد به چاپ رسیده است که در بالای هر صفحه متن اصلی کتاب، و در پایین آن صفحه ترجمه کتاب آورده شده است.

سایر کتاب ها: